milieu award

Zorg voor het milieu is één van de kernwaarden binnen de Grafityp groep.

Grafityp streeft steeds naar een continue verbetering van haar milieuprestaties, rekening houdend met preventieprincipes, technologische ontwikkelingen en economische haalbaarheid. Bovendien draagt Grafityp zorg voor een stipte naleving van de steeds strengere en evoluerende wetgeving, zoals de Europese REACH (Registration, Authorisation and Restriction of Chemicals) verordening.

In het verleden werden door Grafityp interne acties ondernomen om de milieu-impact te beperken:

o Biologische waterzuiveringsinstallatie, met hergebruik van het gezuiverde water
o Gaswassing, die de luchtemissies tot een minimum beperkt
o Herwerkingshiërarchie van afvalstoffen
o Bewust beheer en inperking van afvalstromen
o Keuze voor minder milieubelastende materialen
o Verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen
o Ontwikkeling en productie van milieuvriendelijke GEF films.

Ook in de toekomst zal Grafityp verder investeren in energiebesparende maatregelen, duurzame aankopen en duurzame innovatie.


Download hier de brief i.v.m. REACH.